מה זה פחד מחורים? אפשר בבקשה הסבר לזה?

טריפופוביה בויקיפדיה (אנגלית).קישורים מצורפים:טריפופוביה X

הנה:קישורים מצורפים:https://greengross.wordpress.com/2013/12/17/%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/ X

שאלות קשורות