דחוף.. מה זה מהות?

משמעות X

משמעות. X

מהות של משהו זה משמעות של משהו X

שאלות קשורות