תגידו אח של בר רפאלי עשה צבא?

עושהאו דור? X

שואל השאלה:און רפאלי X

שאלות קשורות