76 פעימות לב בדקה במנוחה זה נורמלי? וזה נחשב דופק מהיר?

זה מעולה ובין 60-100. X

לא זה בסדר X

הממוצע הוא בין 60-80.זה מעולה. X

דופק נורמלי זה בין 60-100 פעימות לדקה. זה נורמלי X

הדופק אמור להיות בין 60-100 כך שזה תקין. X

שאלות קשורות