קים אזולאי הייתה בבנים והבנות? באיזה עונה

כן בראשונה X

כן ולפני שנתיים נראה לי X

בראשונה X

כן, בראשונה. X

אפשר קישור לפרק הראשון מהעונה הראשונה? X

שאלות קשורות