איך עושים סימנים מיוחדים למשל כוכב במקלדת?

Π Σ ∞ ч λʍʌя ʁɹ иɔɯɥɟ βεɘəɐΓΞ ∀⊥∪⊃ ⊂∩∨ ∠∧∃ ❞❝ ⇨№℅ ⅞⅝⅜⅛ ¾¼⅔⅓½¡¿ ®©™ ☭ ☬ ☫ ☪ ☩ ☨ ☧ ☦ ☥ ✕ ✔ ✓ ₪ 回 ღ ϟ ʊ ◔ ◕ Δ ◯ ● ◎ ○ ◇ ◆ ▽ ▼ △ ▲ ▢ ♒ ⊗ ✘⚜ ☤ ☣ ☢ ✖ ✌ ♥ ☯ ☠ 유 웃 ♋ ✈ ☮ ✗ © ® ™ ❧ ❦ ❥ ❤ ☿ ♀ ♂ ∞ ✧ ✦ ✉ ✆ ✂ ✄ ♬ ۩ ۞ ☺ ☻ ☃ ☂ ☁ ☀ ☼ ☽ ☾ ☄ ✯ ✮ ☆ ★ ♛ ♚ ♕ ♔♢♦ ♡ ♧ ♣ ♤ Ω ♠ ♒ ⊗ Σ ❖ ⌥ ⌘ ஜ ๏ 文 ⑂סמייליםﭢ ϡ Ü シ ッ ツ ヅ ت ☻ ☺ ☹סימני שאלה וקריאה! ! ‽ ‼ ⁉ ⁈ ⁇ ❣ ❢כל מיני עיגולים◍ ◙ ◘ ⊙ ⊗ ☢ ◑ ◐ ◔ ◕ ◯ ● ◎ ○ ❂שעונים⌚ ⌛ציטוטים‟ „ ” “ ‛ ‚ ’ ‘ ‵ ″ ′ ^‸ 〉 〈 › ‹ ‴‷ ‶ »« ❞❝טלפונים☏ ☎ ✆מספריים✄ ✃ ✂ ✁אותיות סיניות大 – 簡 – 計 – 設 – 頁 – 網 – 事 – 從 – 是 – 迎 – 案 – 쯦 – 嫠 – 엌 – 煵 – つ – 田 – 煵 – 畱 – ㍵ – ぱ – 椹 – - ぱ – 楤 – ㌹ – 睤 – 둻 – 煱 – ㍱ – 煪 – 橱 – 橱 – 洳 – 煤 – ㍭ – 搰 – 浤 – 浳 – 衙 – 頹ריבועים למיניהם   ☷ ☳ ☶ ☵ ☴ ☱ ☲ ☰ ▯ ▮ ▭ ▬ ▫ ▪ ▩ ▨ ▧ ▦ ▥ ▤ ▣ ▢ □ ■▜ ▛ ▟ ▙ ▚ ▞ ▘ ▝▝ ▗ ▖ ▕ ▔ ▓ ▒ ░ ▐ ▏ ▎ ▍ ▌ █ ▋ ▊ ▉ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁ ▀ ❒ ❑ ❐ ❏פינות╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╘ ╗ ╖ ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═ ╏ ╎ ╍ ╌ ╋ ╊ ╉ ╈ ╇ ╆ ╅ ╄ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷ ┶ ┵ ┴ ┳ ┲ ┱ ┰ ┯ ┮ ┭ ┬ ┫ ┪ ┩ ┨ ┧ ┦ ┥ ┤ ┣ ┢ ┡ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ┚ ┙ ┘ ┗ ┖ ┕ └ ┓ ┒ ┑ ┐ ┏ ┎ ┍ ┌קיצורים של ארצות ועוד␞ ␝ ␜ ␙ ␗ ␖ ␕ ␔ ␓ ␒ ␑ ␐ ␏ ␎ ␍ ␌ ␋ ␤ ␠ ␘ ␟ ␚ ␡ ␛אחוזים‱ ‰ ℅ %איקסים✇ ✘ ✗ ✖ ✕ ☓ ☒ ☐וי√ ✔ ✓ ☑עפרונות⌨ ✒✑✐ ✏ ✎ ✍ ✉לבבות ומינים۵ ღ 유 웃 ☿ ♀ ♂ ♋ ♡ ❧ ❦ ❣ ❥ ❤ ♥מזג אווירϟ ✺ ❅ ° ℉ ℃ ☉ ⊙ ☈ ☇ ❄ ☽ ☾ ☄ ☃ ☂ ☁ ☀ ☼מוזיקהø ° ♯ ♮ ♭ ♬ ♩ ♫ ♪פרחים❋ ❃ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽כוכבים-’๑‘- ❂ ✡ ╮☆╰ ❋ ❊ ❉ ❈ ❇ ❆ ❅ ❄ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✳ ✲ ✱ ★ ✰ ✯ ✮ ✭ ✬ ✫ ✪ ✩ ✧ ✦ ✥ ✤ ✣ ✢ ⋆חיוך - עצוב - פינגוין:-):):) =) :- (: (: ( = ( ()- מוציא לשון - חיוך גדול :-P:P:-p:p =P :-D:D =D :42:- המום - קורץ / קריצה - כריס פוטנם:-O:O:-o:o ;-) ;) :putnam:- משקפופר - משקפי שמש - כריש8-) 8) B-) B) 8-| 8| B-| B| (^^^)- ממורמר - לא בטוח - שפתיים מסולסלות: (:- ( :/:-/::- :3- בכי - שטן -רובוט: ( 3:) 3:-) :|)– מלאך – נשיקה – עצבניO:) O:-) :-*:* :O:-O:o:-o– לב – מאושר – פקמן3 ^_^ :v– פזילה – מבולבל -_- o.O O.o מלבד פרצופים / סמיילים / אייקונים הנה עוד סמלים וסימנים שאפשר לשלב בסטטוסים שלכםידיים✌ ☟ ☞ ☝ ☜ ☛ ☚סמלי שחמט♙ ♘ ♗ ♖ ♕ ♔♟ ♞ ♝ ♜ ♛ ♚אותיות ומספרים עם עיגול➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ X

עושים שיפט ואז מהר 8 X

X

תודה! X

אני יודעת שאני כותבת את זה מאוחר אבל תודה רבה לך! X

X

X

שאלות קשורות