מדידת זמן בשבועות - כמה זה 18 שבועות?

ארבע וחצי חודשים. X

4 וחצי חודשים בדיוק. X

חח נכון, זה בדיוק יוצא 4 וחצי חודשים. טופז צודקת! X

יותר חשוב שתביני למהכל חודש יש 4 חודשיםבחודשיים 8 בשלושה 12בארבעה 16ואז יש לך עוד חודשיים שהם חצי חודשבמתמטיקה תעשי 18:4= כי בכל חודש יש 4 חודשים. X

שאלות קשורות