ששואלים מהו רקע הסיפור למה הכוונה?

העלילה, התוכן, מה קורה בסיפור? X

מתכוונים למה בעצם העלילה מה הנושא של הסיפור X

אם קרה מקרה מסוים, נניח רצח. רקע הסיפור זה למה רצחו. X

זמן, מקום ועלילה:) X

תוכן העלילה X

המורה שלנו לימדהאותו מזדה.. מקוםזמןדמויות העלילה :) X

זה בלי דמויות.. (אני יודעת שזה מאוחרר חח ^^ ) X

שאלות קשורות