כשמזמינים בירה טובורג מהחבית, זה טובורג גרין, טובורג רד או משהו אחר?

לפי דעתי זה כל פעם משהו שונה, צריך לשאול.זא טובורג אדום מחבית וטובורג ירוד מחבית בנפרד X

שאלות קשורות