תנו לי מילים בתאילנדית ופירוש שלהם.. תודה (?)

המילההגייה בעיבריתהגייה באנגליתלאמאייMaiכןשאייChaiאניפוםPhomאתה / אתקוןKhunהואקאוkauהיאקאוkauאנחנוראוraauשלוםסוואדיsawasdeeמה שלומךסאבאיי די מאי?Sabai dee mai?שלומי טובסאבאיי דיSabai deeתודהקופ קוןKop khunסליחהחו טוטcho totבבקשהגא רו נהga ru naאין בעד מהיין דיYen deeלא משנהמאיי פאן ראייMai pen raiהבנתיחאוו גאיchau jaiמה השם שלך?קון צוו אראיKhun chue araiהשם שלי פום צוו Phom chueיוםוואןwanהיוםוואן ניWan neeמחרפרונג ניPrung neeאתמולמו אה וואן ניMuea wan neeמתימו אה ראייMu aa raiאיפהטי נאייTi nayמיקראייkryמהאראייaraiלמהטאם מאייTham maiכמהטאוו ראייTau raiאיךינג נגאיyang ngaiקצתניט נויNit noiהרבהמאק מאקMak makיכולדאייdaiלא יכולמאיי דאייMai daiיש לימיMeeאין לימאיי מיMai meeיודערוRooלא יודעמאיי רוMai rooאוהבשופchopלא אוהבמאי שופMai chopטובדיdeeלא טובמאיי דיMai deeרעבאי יוHiwלאכולגיןKinלשתותדוםdumאוכלההאןhahanלבשלטאם ההאןTham hahanמסעדהראן ההאןRan hahanמיםנאםNamשירותיםהונג נאםHong namחלבנוםNomאורזקאווkhawעוףגאיGaiביצהחאיchaiלחםחאנום פאןchanom pangחזירמוMuדגפלהplaתהשהshaקפהקפהkafeטעיםארויAroyחריףפאטPetעזרהשואיי נויChuay noy1נאנגNeng2סונגSong3סאאםSam4סיSi5האHa6הוקHok7גטJet8פאטPet9גאוGao10סיפSip100רויroi1000פאןpanחדרהונגhongביתבאןBanתחנת אוטובוססאטאני רוט מהSatani rot meaתחנת רכבתסאטאני רוט פאייSatani rot faiתחנת משטרהסאטאני טאם רואטSatani tam ruatשגרירותסאטאן טוטSatan tootבנקטאנאחאןtanachanבית חוליםרונג פאיה באןRong paya banשדה תעופהסאנאמביןSanam binמלוןרונג ראםRong remבית מרקחתראן חאיי יאהRan chai ya X

שואל השאלה:אין פה קללות נכון? כאילו מילים בסיסיות X

סוואדי - שלוםכאפ- חברכיף לומר את זה ביחד: סוואדיכאפ- שלום חבר X

שואל השאלה:אה שמתי לב עכשיו לפירוש תודה יאח X

שאלות קשורות