שמות עיראקים מובהקים? (פרטיים)

גנט, גקלין, איבון, פואד, אספירון, פרחיה, אבלין, חבושה, שפיק X

שאלות קשורות