אוהבים את אלי חולי?

לא.ואני גם לא אוהבת את השאלות הפתטיות שלך X

שואל השאלה:למה פתטיות? כולה שואלת X

מה בעיה איתן X

שאלות קשורות