שעות פתיחה של גולדה - מישהו יודע עד מתי גולדה באשקלון פתוחה?