איך אומרים באנגלית: אני כועס עליך, עליו וכדומה?

2 תשובות

im angry with youorim mad at you

אני כועס עליך =im mad at you

שאלות קשורות