איך אומרים באנגלית: אני כועס עליך, עליו וכדומה?

im angry with youorim mad at you

אני כועס עליך =im mad at you

im pissed at you

שאלות קשורות