איך אומרים באנגלית: אני כועס עליך, עליו וכדומה?

im angry with youorim mad at you X

אני כועס עליך =im mad at you X

im pissed at you X

שאלות קשורות