קביעת הדת לפי הנצרות - היי, בנצרות אם רק אבא שלך יהודי, אז אתה נחשב יהודי?

לא רק עם האמא יהודיה אז גם הילדים יהודים. X

כן. אבל ביהדות זה קובע על פי האמא. ויותר מדוייק גם זה על פי האמא. X

לפי הנצרות- כןגם לפי האסלם!אבל לפי היהדות- אם האמא יהודייה, הילדים נחשבים ליהודיים,אבל בגדול? כן- בננצרות, אם האבא נוצרי, אז גם הילדים. X

היי, נכון, אבל ביהדות זה הפוך הולכים על פי האמא. X

לא רק לפי האמא אם האמא יהודיה אז הילד יהודי האבא לא אומר כלום... X

נצרות וגם איסלם: הדת ניקבעת לפי הדת של האבא (אם הוא יהודי גם הילדים יהודים)יהדות: זה הפוך זה קובע לפי האמא (אם האמא נוצריה אז הילדים גם נוצרים) X

ממש לא! אני נוצרי ובנצרות רק אם עברת טבילה אתה נוצרי, הוריי נוצרים ועד שלא עברתי טבילה לפניי שנתיים לא החשיבו אותי כנוצרי. X

נכון לפני הנצרות גם אם שתי ההורים שלך נוצרים ולא עבר טבילה אז לא נחשב נוצרי X

שקר של רבנים..!אם אבא שלך יהודי אתה יהודיהרבנים השקרנים ממצאים שקריםהרי רשום בתנך אבות אבותנו אברהם יצחק ויעקוב זרע אברהם יצחק ויעקוב...רות היתה גויה הסבתא של דויד המלך אם אמא שלך נוצרית ואבא שלך יהודי אתה יהודי...ואם אתה תעשה גיור מתי שאבא שלך יהודי אתה תלך ישר לגהנוםתקראו תנך ואל תקשיבו לדבריי השקרנים אשר המציאו חוקיםמשלהם, אשר עושים למען עצמם ולא לדבריי האלוקים. X

היא עברה תהליך גיור+ מי פסל שהילדים שלה לא התגיירו? X

שאלות קשורות