איך אומרים לסיכום באנגלית? ולא מהגוגל תרגם בבקשה דחוף. תודה רבה.

all in all in conclusion to sum up finally the bottom line X

Eventually X

נכנסתי לגוגל תרגם לראות מהי המילה, מדוע לא משם? הרי זו המילה המדוייקת, In summary. אפשר גם Conclusion. X

finally (: X

שאלות קשורות