מה העדה של קורל סימנוביץ?

היא הרי לא נראית אשכנזיה שלמה.. מסכימים איתי?

היא אמרה בראיון שמצד אבא שלה היא חצי רומניה חצי רוסיה ומצד אמא שלה הא חצי יווניה חצי טוניסאית X

שאלות קשורות