היום פרק אחרון של תאגד?

לא, מחר. X

שואל השאלה:אה תודה X

שאלות קשורות