מה ההבדל באינך והינך? זה אותו דבר?

הינך= אתה כןאינך= אתה לא X

זה לא אותו דבר.. הינך - זה אתה אינך - אתה לא X

זה לא אותו דבר אינך זה אומר את לא והינך זה אומר את.. (במילים שלי) X

הינך מה שמתחיל עם ה זה תמיד כן חיובי ומה שעם אינך זה לא וזה תמיד שלילי X

אינך זה לאלדוגמא: אינך לומדת בשיעור (את לא לומדת בשיעור)והינך זה כןלדוגמא:הינך לומדת בשיעור (את לומדת בשיעור) X

שואל השאלה:אני בן X

אינך זה לשלילה אין לך.. אינך מתמיד להגיע לבית הספרוהינך זה לחיוב זאת ואומרת יש לך... הינך תלמיד נהדר X

שאלות קשורות