באיזה הקשר זה נאמר? X

תעלולים?כאילו שעושים דברים כדאי להציק X

תעלולים X

שאלות קשורות