כמה זמן זה מחצית שלישית?

בשנת הלימודים יש 10 חודשים.לכן כל שליש יהיה 3.3333 חודשים.אגב, מחצית, לא יכולה להיות 3.מחצית זה מלשון חצי, וחצי זה 2 X

שאלות קשורות