מה ההבדל בין אנו לאנחנו?

זה אותו דבר. אנו זה בשפה קצת יותר גבוהה. X

שאנו זה בשפה יותר גבוהה אבל חוץ מזה אין הבדל X

אותו דבר רק בשפה כתובה ולא מדוברת. X

שאלות קשורות