יש איזה שרשרת או צמיד של ערבים? מזה? זה משהו עם חרוזים או עיגולים כאלה כולם שמים את זה

כן יש סיפור ערבי כזה למדתי אותו השנה היה אבא זקן אחד הוא גוסס ולו 2 בנות והן שונאות את אחת השניה האב אמר שכשהוא ימות ששתיהן צריכות ללכת לאיזה שהוא מקום קדוש וכשהן יחזרו הן יקבלו יהלום בשרשרת הוא מת הן נסעו למקום הקדוש ההואבנסיעה הבעלים שלהן והבנות התחברו ונהיו חברים וכשחזרו הם מצאו את היהלום עם שרשרת ותיכננו לקנות בית גדול שכולם יגורו בו ביחד X

שאלות קשורות