יש דבר כזה חרדיות כוסיות? (*יפות/)

בטח... המון X

שואל השאלה:לעונה הראשון לא הבנתי מילהואגב אני יודע עברית טוב מאד X

שואל השאלה:ושניאת מכירה? X

יש.. פשוט יש עליהן טונות של בגדים אז לא רואים כלום.. X

ברור..:) X

שואל השאלה:למה ברור? X

שאלות קשורות