כיצד פקודת כרמיה משפיעה לרעה על יהודי אלגיריה? ט היסטוריה

לפי פקודת כרמיה לכל יהודי אלגיריה הוענקה אזרחות צרפתית מלאה.קבלת האזרחות לא הייתה תלויה ברצונו האישי של כל יחיד.ליהודים בהיותם אזרחים צרפתים הוענקה זכות הצבעה, הם חוייבו לשרת בצבא, והיה עליהם לנהוג לפי החוק הצרפתי גם בנושאים של המעמד האישי- נישואים וגירושים.פקודת כרמיה שינתה את המעמד המשפטי של היהודים. מקווה שעזרתי (: X

שאלות קשורות