במועדוני חשפנות, מה רואים, בנות או בנים עירומים?

לרוב בנות X

נראלי שגם וגם.. X

בעיקר בנות ערומות אבל יש שעות וימים מסויימים שרואים גם בנים X

יש מועדונים שזה רק בנות.ויש מועדונים שזה ימים מסוימים בנות וימים מסוימים בנים. X

תלוי איזה יש ויש X

גם בנות וגם בנים, אבל הרוב בנות.. X

שאלות קשורות