למה קין רצח את הבל?

בגלל שקינא בהבל X

משום שהוא קינא לו, שה שיבח את הבל על מעשיו, וקין היה הבחור ויוזמתו הייתה לתת לה זבח. אבל הבל בחר מכל טוב (את התבואה הטובה ביותר שהייתה לו) וקין כעס. X

קין טען, כי העולם נברא ברחמין – נברא על ידי האל – אלא שלאחר הבריאה, הסתלק האל מניהולו השוטף של העולם, ואין מתן שכר על מעשים טובים. הבל, הסכים עם אחיו אודות הבריאה, אך טען כי יש השגחה, וכי יש שכר על מעשים טובים. מתוך הויכוח, נתלהטו הרוחות, וקם קין על אחיו בסערת ההתנצחות – והרגו. X

שאלות קשורות