1948, למרות שהחלטה באום על הקמת המדינה התקבלה כבר ב-1947 X

מדינת ישראל קמה ב-14 למאי 1948. X

מתישהו באייר 1948 XD X

14 במאי 1948 - ה באייר התשח X

נראלי שב14 מאי 1948 X

ה באייר תשח,1948 X

14.5.1948, ה באייר תשח X

בתאריך עברי ה באייר תשחבלועזי 14 במאי 1948 X

ה באייר תשח. X

שאלות קשורות