מה זה אומר הוא התפרק מנשקו?

כלומר: עזב את הנשק שלו, השליח אותו. X

שאלות קשורות