מהו דופק נמוך?

מתחת לשישים נראה לי X

כשהדופק מתחת לממוצע, מצורפת טבלה.קישורים מצורפים:ערכי קצב לב במנוחה X

למה יש לך דופקק נמוך? X

שאלות קשורות