כן, היא מאוד מפורסמת. אבל בכל סוכנות יכול לקרות מקרים של ניצול X

שאלות קשורות