צריך שכל איש ידע ויבין, שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. וצריך שכל איש ידע ויבין, שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו. מה אומר המשפט?

שכל ישראל ערבים זה לזה. נר=נשמה.. והאור הגדול הוא אורה של הנשמה, שמסוגלת להאיר בכל מצב, גם החשך ביותר, ואסור לומר לא יכול או אני שונה לרעה כי לכל אחד יש מסוגלות ויכולת לא רק לתקן את עצמו-אלא להשפיע. X

שאלות קשורות