1 תשובות

הרה - מהמילה הריון, אשה הרה.משהו שעתיד לקרות, עתיד להתרחש ובמקרה הזה, להבדיל מהריון - אסון, מתרחש משהו שעלול להוביל בעתיד לאסון.ישנם צירופי מילים שונים עם המילה הרה כמו הרה גורל, הרה משמעות ועוד.

שאלות קשורות