יש לי תוכנת אגרון. יש שם בית אב, מה זה?

זה לא חוקי בכלל אם משטרה תוספת את זה על המחשב שלך זה ישר כלא התוכנה אגרון זה מרשם אוכלוסין שמה יש פרטים של כל אחד ואחד במדינת ישראל יש שמה מספר תעודת זהות רחוב איך קוראים לאמא אבא אחים כל דבר שאתה רוצה לדעת יש שמה.. X

שאלות קשורות