מה זה מגזר?

פלח, חתיכה, חלק, מלשון לגזור משהו ממשהו כללי. X

מגזר מהחינת נגיד המגזר הדתיהחרדיהחילוני? X

מגזר פירוש סקטור, זה קבוצת אנשים שכולם אותו הדבר, כמו המגזר החרדי, המגזר הבדואי, המגזר החקלאי, וכ.. X

קבוצה של עדות, שבט, עם...ערבים, חרדים, בדויים, חילוניים, יהודים, דרוזים... X

שאלות קשורות