•• אני צריכה משפטים יפים באנגלית עם תרגום! תודה לכל העוזרים

תביאי משפטים בעיברית, אני יכולה לתרגם לך בכיף לאנגלית X

Youll never know what u can do if u wont try it now אתה אף פעם לא תדע מה אתה יכול לעשות, אם לא תנסה את זה מיד.Never hate your haters - respect them, because they are the ones who think youre better than them~ אף פעם אל תשנא את השונאים שלך - תכבד אותם, כי הם אלה שחושבים שאתה טוב מהם XD ~dont dream your life live your dream - אל תחלום את החיים שלך, תחייה את החלוםthe sky is the limit - השמיים הם הגבולto live isnt mine your alive - לחיות לא אומר שזה חייThere are people so poor that the only thing they have in life is money-יש אנשים ככ עניים שהדבר היחיד שיש להם בחיים זה כסף.The heart sees whats invisible to the eye- הלב רואה את מה שבלתי נראה לעין..Life goes on- החיים ממשיכים..I love the sound you make when you STFU. -אני אוהב את הצליל שאתה עושה כשאתה שותק..Some people wish they were dead, l just wish l felt alive.-יש אנשים שמקווים שהם ימותו, אני מקווה שאני ירגיש חי..live the life you love, love the life you liveתחייה את החיים שאתה אוהב ותאהב את החיים שאתה חיי..Do not regret what makes you smileאל תתחרט על מה שגורם לך לחייךdont ley anyone take your smileאל תיתן לאף אחד לקחת לך את החיוךhoping for the best but expecting the worstתקווה לטוב ביותר אבל תצפה לרע ביותרwhere there is love there is lifeאיפה שיש אהבה יש חייםGiving up doesnt always mean youre weak it just means youre strong enough to let go. לוותר לא תמיד אומר שאתה חלש. זה אומר שאתה חזק מספיק בשביל לשחרר...I was born to make mistakes, not to fake perfection...נולדתי בשביל לעשות טעויות, לא בשביל לזייף שלמות...“Dont cry because its over, smile because it happened.” -אל תבכה כי זה נגמר, חייך כי זה קרה.“Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.” -לפעמים השאלות הן קשות והתשובות הן פשוטותyou never know what tomorrow will bring =אתה לא יודע מה העתיד צופן.dont knock it if you cant do any better=אל תשפוט את האחר.life allways offers you a second chance. its called tomorrow. החיים תמיד נותנים לך הזדמנות שניה. היא נקראת מחר.Fake friend will help you up when you fall. A true friend would never let you fall!תרגום:חבר מזויף יעזור לך לקום כשאתה תיפול.חבר אמיתי לעולם לא ייתן לך ליפול!If I ever saw an angel, it was in your eyes.תרגום: אם אי-פעם ראיתי מלאך זה היה בעינייך...Ill sweep you off your feet, and make God regret he left an angel behind.תרגום: אני אסחוף אותך מהרגליים ואגרום לאלוהים להצטער שהוא השאיר מלאך מאחור...I should have been more careful. I was blinded by your halo, so I never noticed the horns.תרגום: הייתי צריך להיות יותר זהיר, הייתי מסנוור מההילה שלך עד שלא שמתי לב לקרניים..Heavens lost without you.תרגום: גן עדן אבוד בלעדייך...Friends are angels that come from above. Sent down from God for you to love. So if you are sad, and dont know what to do. Just remember that I care for you!תרגום: חברים הם מלאכים באו מלמעלה. נשלחו עי אלוהים כדי שתאהבי אותם. אז אם את עצובה ולא יודעת מה לעשות. תזכרי שלנו ממך אכפת מאוד!...When hearts listen, angels sing,please sing some more.תרגום: כשהלבבות מקשיבים המלאכים שרים, בבקשה שירי עוד...Youre a song written by the hands of God.תרגום: את שיר שנכתב בידיו של אלוהים...If I were an angel... I would choose to watch over you.תרגום: אם הייתי מלאך הייתי בוחר להשגיח עליך...When during sad times an angel should come to you, open your eyes and see who that angel is, for that is the one true love before you.תרגום: אם בזמנים עצובים מלאכים יבואו אלייך, פיקחי עיניך וראי מי המלאך לפנייך, כי הוא האהבה האמיתית הניצבת מול עינייך...To love for the sake of being loved is human, but to love for the sake of loving is Angelic.תרגום: לאהוב במטרה להיות נאהב זה פשוט אנושי, אבל לאהוב למטרת אהבה לשמה זה פשוט תכונה מלאכית...No matter what the question is, love is the answer! Its written on angels wings.תרגום: לא משנה מה תהיה השאלה, האהבה היא התשובה. זה כתוב על כנפי מלאכים...Only Gods creations can compare to the beauty that I see in you! My love for you is infinite, without limits.תרגום: רק יצירות האל יכולות להשתוות ליופי שאני רואה בך! אהבתי אלייך היא ללא גבולות, ממש בלי סוף...No one realizes the beauty of love, until youre caught in it.תרגום: אף אחד לא מבין את היופי שבאהבה, עד שהוא נתפס לתוכה...Everything has beauty, but not everyone sees it.תרגום: בכל דבר יש יופי, אבל לא כולם רואים זאת...A mans love cannot be satisfied by beauty alone; youre more than beautiful and thats why I love you!תרגום: אהבתו של אדם לא יכולה להסתפק ביופי בלבד, את יותר מיפה ולכן אני אוהב אותך...!What you feel is what you are and what you are is beautiful.תרגום: מה שאת מרגישה זה מה שאת, ואת יפהפייה...!The greatest gift to my eyesight is having my eyes set on you.תרגום: המתנה הנפלאה בכך שאני רואה היא שאני רואה אותך... X

שאלות קשורות