מעבר לסוכן ביטוח אחר - איך עוברים מסוכן ביטוח (מדובר על ביטוח חיים) לסוכן ביטוח/חברת ביטוח אחר? איך מבצעים זאת והאם צריך לקבל קנס?

פשוט עובריםבוחרים סוכן ביטוח שאתה סומך עליו. ונותנים לו יפוי כח מתאים זה נקרא מינוי סוכןוהוא יעשה עבורך את כל העבודהאני מכירה אחד מעולה אני מוכנה להמליץ לך עליו בפה מלא. אני סומכת עליו בעינים עצומות.אם מעניין אותך המייל שלי edeneliad@gmail. comעדנה כלכלית- יועצת מס מוסצכת X

יש לחתום על טופס מנוי סוכן - יש חברות שמעונינות שהמנוי סוכן יהיה על טופס מובנה שלהןלאחר חתימה על מנוי סוכן יש תק בה מודיעים לסוכן הנעזב על מנוי סוכן ורק לאחר 14 יום מיום ההודעה הנל מקבל הסוכן החדש אפשרות לטפל בפוליסות של המבוטח שמינה אותו!הדבר אינו כולל בחובו שום קנסשיהיה בהצלחה!מירב - סוכנת ביטוח X

שאלות קשורות