קשר של קטינה עם מבוגר - האם לבחורה בת 16 מותר לצאת עם בן 40 לפי החוק? כמובן ללא סקס? נ. ב. בבקשה נא להביא מקור מוסמך!

הקשר הוא חוקי לחלוטין, וגם יכול לערב סקס, אלא אם מדובר בסקס הנובע מיחסי מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין, ואז מדובר בעבירה פלילית לפי סעיף 346או 347 לחוק העונשין.מבחינה מוסרית, יש טעם לפגם לקשר עם פער גילאים כזה גדול, ובפרט כאשר מדובר באשה בת 16 שנים בלבד.חריג מבחינת החוק כאשר בין האשה לבין הגבר קיים קשר משפחתי והם מקיימים סקס, ואז מדובר בעבירת מין אסורה בתוך המשפחה, הנחשבת כאונס (סעיף 351 לחוק העונשין) X

שאלות קשורות