מתי הוקמה הכנסת ומה היה תפקידה?

הכנסת הראשונה נבחרה כאספה המכוננת ב-25 בינואר 1949.תפקיד הכנסת הוא לחוקק חוקים תפקיד הממשלה הוא לאכוף את חוקי הכנסת ותפקיד מערכת בתי המשפט היא להביא לדין ועונש את אלו שעוברים על החוק. זה נקרא הפרדת רשויות וחלוקת סמכות/כוח ככה אף אחת מהרשויות לא תוכל לצבור מספיק כוח כדי להפוך לשלטון יחידני X

שאלות קשורות