יש לי המון פצעים יבשים, עם דם על הפנים, לקלף אותם או לחכות שהם יפלו לבד?

לקלף X

לחכות... כי אם תקלפי אז ישאר צלקת X

על תקלפי אחרי זה הם יחזרו לך X

אל תקלפי אחרי זה תישאר צלקת: ( X

שאלות קשורות