באיזה שעה משודר גאליס בטלוויזיה...?

14:35 X

14:35.ויש גם בערב שידור חוזר. X

יש מראשון עד רביעי.בשעה 14 35 X

14:35 בימים ראשון עד רביעי X

14:35 (: X

שאלות קשורות