מאיזה גיל אפשר ללכת לדה וויס ישראל?

ניראה לי 16 X

16 וחצי (: X

16. יש שם ילדה בגיל 17. X

15 הגיל הכי נכון ואני מוכן לשיר! X

שאלות קשורות