שלום, אני צריכה חידות כיפיות עם תשובה בחשבון דחו. בבקשה!

http://www.chidot.co.il/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=28 X

חידות:בתחנה הראשונה של האוטובוס עולים שלושה אנשים בתחנה השניה עולים שני אנשים ואחד יורדבתחנה השלישית עולים שלושה אנשים ושניים יורדים כמה אנשים עכשיו יש באוטובוס? (תשובה: שישה אנשים, חמישה אנשים ונהג )2. איזו שאלה יכול בן אדם לשאול במשך כול היום, לקבל בכול פעם תשובה אחרת, ותמיד - כול תשובה תהיה נכונה (תשובה: הוא יכול לשאול מה השעה?) X

חידה מהו המספר שצריך להיות במקום סימן השאלה בסדרת המספרים התחתונה?המספרים: 60943 31128 2071? תשובה: המספר החסר הוא 9. הסבר: לפניכם פשוט תרגיל חשבוני בחיבור: 92071=31128+60943 X

שאלות קשורות