איזה ברכה מברכים כשמתעוררים בבוקר?

מודה אני מלפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתךזה בעיקרון העיקרי ואפשר להמשיך את ברכות השחר X

אומרים מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי רבה אמונתך. ומברכים את כל ברכות השחר, יש את זה בכל הסידורים. X

מודה אני מלפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך.. X

אומרים מודה אני כמו שכתבו כאן ואחר נוטלים ידיים ומברכים על הנטילת ידיים ואז מברכים ברכת אשר יצר X

שאלות קשורות