יחס ישר ויחס הפוך במתמטיקה - אפשר קובץ של תרגול יחס ישר ויחס הפוך לכיתה ח? תודה

אתר טוב לתרגול:http://www.learntube.co.il/index.php?catid=37מקווה שעזרתיקישורים מצורפים:שיעורי מתמטיקה מקוונים לכיתה ח X

שאלות קשורות