מה זה מברוק, באיזה שפה?

נראה לי או מרוקאית או עיראקית X

זה ניראלי בערבית. וזה כמו מזל טוב או בהצלחה. X

זה מזל טוב בערבית.. X

זה בערבית ואין לי מושג מזה אומר... X

אני מרוקאית ואני יודעת, זה במרוקאית, ערבית, ערקאית, זה יעני מזל טוב מברוק על האוטו נגיד... סאחטן כזה... X

שאלות קשורות