האם זה נכון שכל מעויין זה דלתון וכל דלתון זה מעויין? למה?

לא זה לא נכון המשפט הנכון הוא כל מעוין הוא דלתון ולא כל דלתון הוא מעוין כיון שבדלתון כל שתי צלעות סמוכות שוות ויכול לקרות שהצלעות הנגדיות לא מקבילות מה שחוזה שיקרה במעוין X

דלתון הוא מרובע שמורכב משני משולשים שווי שוקיים בעל אלכסונים מאונכים ובעל זוג אחד של זוויות נגדיות שוות לעומת זאת מעויין הוא מרובע שכול ארבעת צלעותיו שוות, יש לו שתי זוגות של זוויות נגדיות שוות אלכסונים חוצים ומאונכים וצלעות נגדיות מקבילות X

שאלות קשורות