מה מברכים בברכה אחרונה על אורז וקציצות? המחיה?

בורא נפשות:) X

אורז זה מזונות אז על המחיה ועל הכלכלה ואחר כך בורא נפשות על הקציצות בתיאבון!:) X

תזכרי אמן א-אורז מ-מזונות נ- נפשותכשהייתי קטן זה עזר לי חח:) X

שתיהם נפשות X

כל הכבוד על השאלה... X

שאלות קשורות