גרביים אומרים בזכר או נקבה?

זה סוג של שניהם אפשר להגיד גם גרב אחד וגם גרב אחת לדעתי זה נקבה כי בשפה נאותה יותר יפה להגיד גרב אחת X

נקבה, תמיד תוסיפי תארים למילה... X

גרב - זכר. X

זה יכול להיות גם וגם, כמו סכין.סופש נעים D: X

איזו טעות, ה ישמורגבר זה רק זכרגרב גדול, גרב קטן, גרב אדום, גרב לבן... X

שאלות קשורות