לא בקטע של לחטט אבל למה עדי חשמונאי ואוהד שדה נפרדו? הם היו זוג ממש יפה.

מי אלה אם אפשר לדעת X

יופי זה לא הכל בחיים... לכי תדעי מה היה ביניהם. X

מי אלה X

אמאלה מי אלה בכלל? תסבירי לא מכירים אותם X

הנהקישורים מצורפים:https://www.instagram.com/adi_hashamonai/https://www.instagram.com/ohad_sade/ X

שואל השאלה:אלה. ואל תתייחסו לזה שרשמו חברה כי זה ישן.קישורים מצורפים:https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.yavnenet.co.il%2Fdyncontent%2Fdyncontent%2Ft_post%2F2015%2F5%2F13%2F141052604017113176536.JPG&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.yavnenet.co.il%2Fmobile%2Farticle%2F46772&docid=lqIWMzYhg3g0yM&tbnid=DC7cacwmFFkJOM%3A&w=1280&h=960&bih=652&biw=412&ved=0ahUKEwit9Mm55qXMAhUrJ8AKHXJrAikQMwgaKAAwAA&iact=mrc&uact=8 X

כי הוא בגד בה עם גבר X

שאלות קשורות